Pestre delavnice Zavoda Azum se nadaljujejo

Delavnice v okviru Zavoda Azum izvaja Saša Hudnik, etnologinja in kulturna antropologinja, ki je na poti k magisteriju o pomoči z umetnostjo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in ima bogate izkušnje tako z delom z osebami s posebnimi potrebami in iz različnih kulturno-socialnih okolij, z gledališkim ustvarjanjem kot z vodenjem delavnic, ki vključujejo elemente umetnostne terapije.
»Ustvarjalnost s podlago«, redne delavnice za upokojence : Izvajajo se redna tedenska srečanja, namenjena starejšim, ki temeljijo na kulturno-umetniškem ustvarjanju in združujejo umetniško izražanje različnih umetniških zvrsti.
»Igram se in pri tem ustvarjam« – redne delavnice za otroke in mlade s posebnimi potrebami: ob drami otroci s posebnimi potrebami razvijajo in raziskujejo svoje ustvarjalne potenciale, postanejo lahko bolj gibalno spretni ter lažje sledijo navodilom.
»Delam prve korake v svet zaposlitve« – za iskalce prve zaposlitve : Z uporabo metod pomoči z dramsko umetnostjo lahko udeleženci v varnem okolju delijo in raziskujejo svoje poglede, pričakovanja in strahove glede prve zaposlitve.
»Vem, da spet zmorem« – za dolgotrajno brezposelne osebe : Z uporabo metod pomoči z dramsko umetnostjo lahko udeleženci v varnem okolju preizkušajo različne položaje, ki so jih ali jih bodo doživeli ob ponovnem vstopanju na trg delovne sile (pri pogovorih, telefonskih klicih, na poskusnem delu, prejšnje izkušnje …).
Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Comments are closed.