ProstoriOur Premises

KUD Franc Kotar Trzin je upravljalec prostorov Kulturnega doma Trzin na Mengeški cesti 9 v Trzinu na podlagi pogodbe, ki jo je po pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, društvo sklenilo z Občino Trzin. Prostori obsegajo: avlo s prodajnim pultom, medprostor z WC-ji, kulisarnico, garderobi, balkon, oder, sejno sobo in dvorano, ki sprejme 170 obiskovalcev.

prenesi cenik

Kontaktna oseba za najem prostorov: Brigita Ložar.

Pomembno obvestilo:

V primeru uporabe prostorov s strani društev s sedežem v občini Trzin ali posameznikov morajo le-ti priskrbeti toaletne potrebščine sami in poskrbeti za končno čiščenje. V kolikor prostori ostanejo neočiščeni, zaračunavamo čiščenje v višini 42,00 €.

Upravni odbor društva je na seji 22.09.2015 splošni pogoj najema dvorane in izposoje opreme: Ob rezervaciji dvorane se stranki izstavi avansni račun v višini 100% dogovorjene najemnine, ki mora bili plačan v roku, določenem na računu. V primeru neplačila rezervacija dvorane ne velja.

Comments are closed.