Vabilo na občni zbor

Pozdravljeni,

leto je okoli in bliža se sobota, 15. marec (ob 19.00 uri), ko bo spet občni zbor članov KUD.

Na njem letos še ne bo volitev, ker je bilo po preverbi zapisnikov ugotovljeno, da so bile volitve v letu 2011, torej bodo volitve naslednje leto, ko se bo volilo nov UO, znotraj tega pa tudi predsednika in ostale funkcije.
Na občnem zboru se bo pobirala članarina za leto 2014 v znesku 10,00 €. Vabljeni tudi novi člani!

Dnevni red občnega zbora 2014 pa je:

1. Otvoritev občnega zbora, pozdravni nagovor predsednice
2. Izvolitev delovnega predsedstva zbora, zapisnikarja in overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika za leto 2013 in razprava na poročilo
4. Poročilo blagajnika, tajnice, nadzornega odbora in častnega razsodišča za l. 2013 ter razprave na poročila
5. Predstavitev programa dela za leto 2014 in potrditev programa in
6.Razno

Po občnem zboru sledi druženje ob hrani in pijači.

Lepo vabljeni,

Brigita Ložar
predsednica
KUD Franc Kotar Trzin

Comments are closed.