Predstava za humanitarno medicinsko odpravo v Malavi

_MG_1014-2   Trzinski gledališčniki bodo s svojo črno komedijo nastopili v dobrodelni namen odprave ene zdravnice in štirih absolventov Medicinske fakultete v Ljubljani, ki oktobra 2014 načrtujejo 3-mesečno humanitarno medicinsko odpravo v afriško državo Malavi, ki je ena najrevnejših na svetu. Delo njihove odprave bo potekalo v vasicah v okolici Kasunga, za katere skrbi slovenski misijon pod vodstvom jezuita p. Stanka Rozmana. Tam bodo po svojih najboljših močeh nudili zdravstveno oskrbo lokalnemu prebivalstvu. . V ta namen so se in se še dodatno izobražujejo na področju tropske medicine, kirurgije, ginekologije in porodništva. Na pot se odpravljajo v sklopu Sekcije za tropsko medicino, ki že od leta 1990 združuje študente zadnjih letnikov Medicinske fakultete in Visoke šole za zdravstvo ter jim pomaga pri usposabljanju, organizaciji in izpeljevanju humanitarnih odprav v dežele tretjega sveta. Do sedaj so študentje v okviru te organizacije uspešno opravili že več kot 100 projektov v države Afrike, Južne Amerike, Azije in Oceanije. Namen odprave ni le zdravljenje bolezni, ki pestijo tamkajšnje prebivalce, temveč tudi poučevanje ljudi o tem, kako lahko bolezni preprečujejo sami (pomen higiene, ustrezne prehrane, dojenja, zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi itd.). Želijo namreč, da tudi po njihovem odhodu ostane nekaj trajnega.  Tovrstna odprava je povezana je z visokimi stroški, ki jih udeleženci žal ne morejo pokriti sami, in je v celoti odvisna od donatorskih sredstev. Zato smo se v KUD Franc Kotar odločili, da  zanje uprizorimo komedijo Samomorilec kot pomoč za zbiranje donatorskih prispevkov za to humanitarno odpravo. Več informacij o naši odpravi in o razmerah v Malaviju najdete na spletni strani http://odpravamalavi2014.wix.com/malavi2014 in facebook strani www.facebook.com/odpravamalavi2014. Porabo sredstev, zbranih na transakcijskem računu, nadzira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Zagotavljamo vam, da bodo zbrani prispevki porabljeni izključno v dobro bolnikov in za izdatke, povezane z izvedbo projekta Malavi 2014. Po vrnitvi bo na naši spletni strani mogoče najti poročilo o odpravi in porabi zbranih sredstev. Pomagajte izboljšati svet in pridite na dobrodelno predstavo v Črnuče, na sporedu bo 9. maja ob 20.00 uri! Vstopnice po 10,00 € bodo na voljo uro pred predstavo, rezervacije so možne na tel.: 031 802 376 (Ana).

Comments are closed.