Pestre delavnice v projektu KULTURNO SRCE TRZINA

Vabljeni, da obvestite vse, ki bi jim delavnice koristile!

Od januarja 2021 do decembra 2022 Zavod Azum v Trzinu izvaja delavnice za skupine, ki so pogosto zapostavljene pri gledališkem ustvarjanju. Zato bodo aktivnosti v tem obdobju BREZPLAČNE in bodo potekale v obnovljenem Kulturnem domu Trzin.

V primeru zaprtja Kulturnega doma zaradi protikoronskih ukrepov bomo določene dejavnosti lahko izvajali tudi preko videokonferenčnih klicev.

Tukaj se lahko prijavite – PRIJAVNICA (povezava do strani Zavoda Azum)

OPIS DELAVNIC

IGRAM SE IN PRI TEM USTVARJAM – redne delavnice za otroke s posebnimi potrebami

TERMIN: vsak ponedeljek 16.30-18.00, razen med šolskimi počitnicami in prazniki

Preko drame otroci s posebnimi potrebami razvijajo in raziskujejo svoje ustvarjalne potenciale, postanejo lahko bolj gibalno spretni, ter lažje sledijo navodilom. Aktivnosti bodo prilagojene posameznemu otroku in bodo v svojem značaju integrativne: združevale bodo umetniško izražanje različnih umetniških zvrsti: ples, glasba, gib in drama. Delavnice bodo primerne tudi za gibalno ovirane otroke in mlade.

USTVARJALNOST S PODLAGO – redne delavnice za upokojence

TERMIN: vsak ponedeljek 16.30-18.00, razen med šolskimi počitnicami in prazniki

Izvajala se bodo redna tedenska srečanja namenjena starejšim, ki bodo temeljila na kulturno umetniškem ustvarjanju: združevale bodo umetniško izražanje različnih umetniških zvrsti. Preko zgodb, gibanja, ritma, dela z glasom, improvizacije, dramskih iger bo tekom delavnice bo nastajal avtorski dramski tekst. Delavnice bodo primerne tudi za gibalno ovirane upokojence. Predvsem pa je to tudi priložnost za kvalitetno pa tudi zabavno druženje!

DELAM PRVE KORAKE V SVET ZAPOSLITVE – za iskalce prve zaposlitve

Prvi koraki  v svet zaposlitve so pogosto negotovi, previdno, ne da bi se iskalci zaposlitve polno zavedali svojih potencialov in kompetenc ter želja. Z uporabo metod pomoči z dramsko umetnostjo bodo lahko udeleženci v varnem okolju delili in raziskali svoje poglede, pričakovanja in strahove glede prve zaposlitve. V varnem okolju bodo lahko preko gledaliških tehnik preizkusili konkretne situacije. Ena delavnica bo ob določenih dnevih potekala skupno 14 dni, in sicer v sredo, četrtek in petek ob 8.00-10.30. Možnih je VEČ RAZLIČNIH TERMINOV, v prijavnici označite, na katerega se prijavljate (naveden je datum začetka delavnice).

VEM, DA SPET ZMOREM – za dolgotrajno brezposelne osebe

Osebe, ki že dlje iščejo zaposlitev, se lahko soočajo z negativnimi čustvi, kot so slaba samopodoba, občutek nesmisla, pomanjkanje poguma ipd. Z uporabo metod pomoči z dramsko umetnostjo bodo lahko udeleženci v varnem okolju preizkusili različne situacije, ki so jih, ali jih bodo doživeli ob ponovnem vstopanju na trg delovne sile (pri razgovorih, telefonskih klicih, na poskusnem delu, pretekle izkušnje, …). Ena delavnica bo ob določenih dnevih potekala skupno 14 dni, in sicer v sredo, četrtek in petek ob 8.00-10.30. Možnih je VEČ RAZLIČNIH TERMINOV, v prijavnici označite, na katerega se prijavljate (naveden je datum začetka delavnice).

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavne dejavnosti: V okviru projekta bomo obnovili oder v Kulturnem domu Trzin, prav tako bomo obnovili sanitarije, predprostor in spremljevalne prostore. KUD Franc Kotar Trzin bo s svojim vložkov kupil nove krmilnike za svetlobno tehniko v Kulturnem domu in s prostovoljnim delom pomagal pri obnavljanju. Zavod Azum bo pri projektu prispeval z omogočanjem večjega udejstvovanja oseb iz različnih ranljivih skupin (starejši, otroci s posebnimi potrebami, iskalci prve zaposlitve, dolgotrajno brezposelni), katerim bodo namenjene različne delavnice. V ta namen je bilo ustvarjeno tudi novo delovno mesto.

Cilji: obnova odra in spremljevalnih prostorov Kulturnega doma Trzin; zagotovitev prostorskih kapacitet za dejavnosti namenjene ranljivim skupinam; povečanje števila udeležencev iz ranljivih skupin, ki sodelujejo v družbenem življenju občine; večji interes za udejstvovanje v kulturno-umetniških procesih s strani ciljnih skupin.

Pričakovani rezultati: oživljanje vaškega jedra z razvojem infrastrukture in programskih vsebin; povečanje pestrosti in izboljšanje kakovosti storitev za ranljive skupine in društvenih dejavnostih; trajnostno ohranjanje spodbujanje in promocija društvenega življenja v občini; obogatitev in razširitev kulturne ponudbe v občini.

Partnerji projekta:Vodilni partner: Občina Trzin, partnerja: Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin in Zavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje Azum

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/

Kontakt: vodja projekta Aleksander Ilić, občinska uprava. E-pošta: aleksander.ilic@trzin.si

Vrednost projekta:
Skupna vrednostSofinanciran deležLastna sredstva
62.993,74 EUR44.759,41 EUR18.234,33 EUR

Comments are closed.