VPIS V Mini dramsko šolo in SHOW skupino

MDŠ 2013/14

Mini dramsko šolo (MDŠ) smo uvedli v sezoni 2013/2014, ko se je 1. generacija otrok spoznala z odrom in nastopanjem. Prvič je skupina nastopila v decembru 2013, ko smo pripravili kratko predstavico ob prihodu Miklavža. V njej so otroci so nastopili tudi kot angelčki in parkeljni. V juniju smo uspešno izvedli predstavo »Kdo si upa podreti vigvam?«, v kateri je igralo 11 otrok. Zgornja fotografija je s premiere te predstave (priklon).

Mini dramska šola je prostor, kjer se ustvarjajo skupine, v katerih je nujno sodelovanje vseh, ter kjer stremimo k razvoju otrokove ustvarjalnosti, domišljije in samopodobe. Namen Mini dramske šole je, da se otroci na učijo in ponotranjijo, kaj je to gledališče, kaj je to dramska igra, dramske osebe in odnosi med njimi, dramski tekst in dramski dogodek – skratka dramski svet.

VAJE

Vaje so sestavljene iz več delov in se začnejo z ogrevanjem. Nato sledijo vaje, ki so strukturirane tako, da se udeleženci osredotočijo na tukaj in zdaj. Nadaljujejo se z igrami, ki za krepitev zaupanja v skupini in njeno povezanost, za domišljijo in kreativnost, igre za grajenje skupinske dinamike, samozavesti, in ustvarjalnosti. Sledijo igre, ki lahko temeljijo na improvizaciji, ali pa izhajajo iz konkretnih tekstov.

PROGRAMI

Letos so v okviru KUD Franc Kotarja načrtovani trije programi za otroke:

MDŠ 1 (6-9 let): poudarek je na osnovah improvizacije, igranja/nastopanja, spoznavanju »geografije« odra, spoznavanju drame in gledališča, uporabi rekvizitov, uporabi kostumov. Cena programa: 25,00 €/mesec.

MDŠ 2 (10-15 let): poudarek je na kompleksnejših improvizacijah, oblikovanju lika, grajenju zgodbe, interpretaciji besedil, vzpostavljanju odnosov s soigralci na odru. Cena programa: 25,00 €/mesec. 

SHOW SKUPINA (od 11 let dalje): Namen tega programa je oblikovanje skupine, ki deluje bolj dramska kot šolska skupina in  v kateri se člani med seboj upoštevajo, sodelujejo in spodbujajo. Vadijo se v koncentraciji. Igro spoznavajo na primeru konkretnega dramskega teksta. Pripravijo predstavo, daljšo od 30 minut. Z njo se prijavimo na Srečanje otroških gledaliških skupin ali Festival Vizije. Po potrebi se dogovorimo za dodatne termine za posamezne prizore. Cena programa: 25,00 €/mesec.   Za vpis v SHOW skupino je obvezna

avdicija, ki bo 01.10.2014 ob 17h v dvorani KUD Franc Kotar.

Na avdicijo se lahko prijavijo tudi tisti, ki želijo obiskovati MDŠ 2 (v tem primeru lahko obiskujejo oba programa). Pogoj za izvedbo posamezne skupine je najmanj 5 otrok. Če bo v vsaki skupini manj kot 5 otrok, se skupini združita (MDŠ 1 in MDŠ 2).

Še več info dobite na: 040 397 252 (Saša).

Način plačila   Plačilo posameznega programa se izvaja izključno na TRR organizatorja na tromesečje po prejetem računu, in sicer:

  • od okt. – dec.
  • od jan. – mar. in
  • od apr. – jun.

Če otrok zaradi bolezni posamezni program obišče le enkrat v mesecu, se ta mesec ne upošteva za plačilo in se naslednje tromesečje upošteva zmanjšani znesek. Če otrok posamezni program obišče 2- ali 3-krat v mesecu (od predvidenih 4 vaj na mesec za posamezni program), se plača celotni znesek. . Evidenco prisotnosti vodita mentorici.

Ugodnosti  

Otrokom iz socialno šibkih družin z brezposelnimi starši ter družin s tremi ali več otroci omogočamo brezplačno obiskovanje programov, vendar morajo kot dokazilo k prijavi priložiti potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o prijavi kot iskalec zaposlitve ali potrdilo CSD o skupnem gospodinjstvu. Udeleženci SHOW skupine ob hkratnem obiskovanju MDŠ 2 dobijo 20% popust in tako za SHOW skupino plačajo namesto 25,00 le 20,00 € mesečno.

Opozorila in napotki

KUD Franc Kotar ni odgovoren za morebitne poškodbe udeležencev, nastale pri obiskovanju vaj posameznega programa, zato naj otroci pazijo nase, mentorici pa sta jih dolžni opozoriti na nevarno vedenje, v posledici katerega lahko pride do poškodb. Kostumi za predstave, rekviziti in drugi scenski pripomočki, ki jih kupi organizator, so last organizatorja KUD Franca Kotarja in jih je otrok dolžan vrniti čiste in nepoškodovane po koncu predvidenih ponovitev predstave ali produkcije. Udeleženci naj na vaje prihajajo točno in primerno oblečeni ter obuti (trenirka, šolski copati ali čisti športni copati). S seboj naj prinesejo tudi plastenko vode ali druge pijače.

Comments are closed.